دستگاه دو واحد گاودوش دو پولساتور پنوماتیک طرح ترک

دستگاه دو واحد گاودوش دو پولساتور پنوماتیک طرح ترک: دستگاه های شیر دوشی در دونوع سیار یا قابل حمل وشیردوش ثابت موجود می باشند.

شناخت دستگاه شیردوش واستفاده صحیح آن مشکلات پستان دام را کاهش وشیردهی را افزایش می دهد.

استفاده از ماشین های شیر دوشی میزان کار را یک سوم وحتی در بعضی موارد تا یک دوم کاهش می دهد.

در دستگاه های شیر دوشی سیار یا قابل حمل مخزن شیر به دستگاه شیر دوش متصل است و

در زمان دوشش زمانی که مخزن پر از شیر شد شیر را ازظرف شیر خالی کرده تا بتوان گاو های دیگر را دوشید.

دستگاه های شیر دوشی سیار در دونوع می باشد:

1-دستگاه با پمپ وموتور کوپله

2-دستگاه با پمپ وموتور تسمه ای

دستگاه شیر دوشی سیارباپمپ وموتور کوپله:بخاطر کم مصرف بودن و

کم صدا بودن و کارکردن با الکترموتور با آمپر کم دارای بهره وری بیشتر می باشد.

که در سه نوع موجود می باشد.

1-دستگاه سیار شیردوشی تک واحدبا پمپ وموتور کوپله:که قابلیت دوشش10 الی12 گاو را دارا می باشد.

2-دستگاه سیار شیردوشی دو واحد تک بیدون با پمپ وموتورکوپله:

که توانایی دوشش 20الی22گاو را دارا می باشد ودوشش دوگاو به صورت همزمان انجام می شود.

3-دستگاه سیارشیردوشی دو واحددو بیدون با پمپ وموتور کوپله:

که توانایی دوشیدن 20الی22گاورا دارد ودوشش دوگاو به صورت همزمان انجام می شود.

ودر صورت استفاده از بیدون مدرج قادر به رکوردگیری هر گاو می باشد.

کالاهای مشابه