دستگاه شیردوش بز دو واحدی پولساتور برقی

شیردوش بز دو واحدی پولساتور برقی: دستگاه های شیر دوشی بز در دونوع سیار یا قابل حمل وشیردوش ثابت موجود می باشند.

شناخت دستگاه شیردوش واستفاده صحیح آن مشکلات پستان دام را کاهش وشیردهی را افزایش می دهد.

استفاده از ماشین های شیر دوشی میزان کار را یک سوم وحتی در بعضی موارد تا یک دوم کاهش می دهد.

در دستگاه های شیر دوشی سیار یا قابل حمل مخزن شیر به دستگاه شیر دوش متصل است و

در زمان دوشش زمانی که مخزن پر از شیر شد شیر را ازظرف شیر خالی کرده تا بتوان دام  های دیگر را دوشید.

دستگاه های شیر دوشی سیار  گوسفند دوش در دونوع می باشد:

1-بز دوش   با پمپ وموتور کوپله و پولساتور پنوماتیک

2–بز دوش  با پمپ وموتور کوپله و پولساتور برقی

دستگاه شیر دوشی سیارباپمپ وموتور کوپله بخاطر کم مصرف بودن وکم صدا بودن و

کارکردن با الکترموتور با آمپر کم دارای بهره وری بیشتر می باشد. که در سه نوع موجود می باشد.

1-دستگاه سیار شیردوشی تک واحدبا پمپ وموتور کوپله:که قابلیت دوشش12 الی15 بز  را دارا می باشد.

2-دستگاه سیار شیردوشی دو واحد تک بیدون با پمپ وموتورکوپله:که توانایی دوشش 25الی30 بز  را دارا می باشد و

دوشش دو بز به صورت همزمان انجام می شود.

3-دستگاه سیارشیردوشی چهار واحد بز  دوش :که توانایی دوشیدن 50 الی60 بز را دارد ودوشش چهار بز  به صورت همزمان انجام می شود.

کالاهای مشابه