پولساتور ؛
برد پولساتور با کیفیت بالا و امکان مشاهده تعداد و نسبت ضربان بر روی صفحه دیجیتال؛
بوبین با دوام در برابر جریان برق؛
مغزی با کیفیت و با وزن استاندارد؛
حداقل افزایش دمای بوبین و افزایش طول عمر پولساتور؛
پایه پلاستیکی استاندارد؛
چهار کاناله و مناسب برای دو واحد دوشنده؛

کالاهای مشابه